PETANDINGAN KO-AKADEMIK

2020
Dokumen MQSS 2020 BARU!!!

2019 
Dokumen MISS 2019Dokumen MTQSS 2019 
Festival Nasyid 2018 
Soalan Tilawah dan Bercerita 
Peraturan MTQSS
Buku Peraturan Khat
Buku Peraturan Kompang Selawat
Buku Peraturan Festival Nasyid 2018
Buku Peraturan Kalam Sya'bi

2017 
Soalan Tilawah, Hafazan dan Bercerita MTQSS 2017
Dokumen (Qiraat Sab'ah dan kalimatussobah) MISS 2017


2016
Dokumen MISS
Dokumen Karnival Dakwah (Kegunaan Peringkat PPD,JPN & Kebangsaan)
Dokumen MTQSS (Kegunaan Peringkat PPDSB dan JPN)
Lagu Nasyid BPI

2015 
Panduan MTQSS 2015
Dokumen MTQSS 2015
Dokumen Festival Nasyid 2015
Isi Cerita MTQSS Selangor 2015
Borang Penyertaan MTQSS dan FNSS 2015 Peringkat Daerah

2014
Panduan MTQSS 2014 
Bahan Tambahan
Panduan Isi Bercerita
Peraturan Hafazan

1 ulasan: